Taşınma Yardımı Nedir? Kimlere Verilir?

 Kira ve taşınma yardımı, kentsel dönüşüm projesi ile birlikte gündeme gelen ve kiracılara yapılan bir yardım türüdür. Amaç; maddi durumu iyi olmayan ama kentsel dönüşümden yararlanmak için evinden çıkmak zorunda kalan kiracıların mağdur olmamalarını sağlamaktır. Bunun için, kiracıların kira ve taşınma masrafları devlet tarafından karşılanır. Taşınma yardımına başvurmak için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurmak ve ilgili belgeleri sunmak gerekir.


Taşınma Yardımından Kimler Yararlanabilir?


Türkiye’de 2012 yılından bu yana geniş çaplı kentsel dönüşüm süreci başlatılmıştır. Dönüşümün amacı, doğal afet riski bulunan alanlarda ve bu alanların dışında kalan riskli yapıların olduğu bölgelerde sağlıklı ve güvenli hayat şartları tesis etmektir. Kentsel dönüşüm sürecinin bir parçası olarak, devlet tarafından vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan her durumun ortadan kaldırılması için iyileştirme, düzeltme ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır.


Kentsel dönüşüme tâbi olan bir konutta veya iş yerinde olan kiracıların mağdur olmaması için kendilerine uygun şartlar oluştuğunda kira yardımı ve taşınma yardımı verilmektedir. Bu yardımdan yararlanabilmek için kiracıların 6306 sayılı kanun çerçevesinde, anlaşma ile tahliye edilmiş olmaları gerekir.


Taşınma Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?


Konut kiracıları gibi iş yeri kiracıları da taşınma yardımı başvurusunda bulunabilmektedir. Hem konut hem iş yeri kiracılarının yardım başvurusunda bulunabilmeleri için birtakım belgeleri yanlarında hazır götürmeleri gerekmektedir.


Konut kiracılarının dosyaya ekleyecekleri belgeler arasında;


• Kurumdan alınacak başvuru formu, 

• Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

• Riskli yapıda oturduğunu gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği aslı veya kiracının adına kayıtlı, açık adresi ve bağımsız bölüm numarasını gösteren, son 3 aya ait elektrik, su veya doğalgaz faturalarından birinin aslı. 

• Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak, ıslak imzalı yeni adrese dayalı nüfus kayıt örneği aslı,

• Riskli yapı belirtme yazısı fotokopisi,

• Kamu bankalarından birinde açılmış vadesiz hesaba ait cüzdanın fotokopisi bulunmaktadır.


İş yeri kiracılarının dosyaya ekleyecekleri belgeler arasında ise;


• Kurumdan alınacak başvuru formu, 

• Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

• Riskli bina adresine ilişkin vergi levhası,

• Yeni taşınılan adrese ilişkin vergi levhası,

• Riskli yapı belirtme yazısı fotokopisi, 

• Kamu Bankalarından birinde açılmış vadesiz hesaba ait cüzdanın fotokopisi bulunmaktadır.


Taşınma Yardımı Ne Kadardır?


6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre; Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaşayan kiracılara 2016 yılı için defaten yapılan taşınma yardımı 1.590 TL’dir. Adana, Antalya, Bursa ve Konya’da 1.500 TL’dir. Diğer illerde ise iline göre 1,380 TL ile 990 TL arasında değişmektedir.


Bu blogdaki popüler yayınlar

Dünyada Kutlanan Özel Günler: Dünya Eğlenceli Günler Takvimi

Samsun Evden Eve Nakliyat Fiyatları

Taşınma İzni ve Detayları